Stano Masár

MALEVIČOVA PODLAHA


vernisáž  piatok 22. septembra 2017 o 18:00
trvanie výstavy  23. 9. – 20. 10. 2017
kurátorka  Mira Sikorová-Putišová
architekt výstavy Anton Čierny
design Pavlína Fichta Čierna

 

Objekty a inštalácie Stana Masára odrážajú realitu formulovanú inými pravidlami. Predstavujú i prvok znefunkčnenia alebo zámerného formulovania novej funkčnosti a provokujú tým divákove skúsenosti s bežnou realitou. Vytvára ich autorským systémom tzv. „korekčných“ zásahov, ktoré sú mnohokrát obrátením zdanlivo nemennej logiky naruby. Tento systém je zároveň nástrojom, ktorým výtvarník spracováva, a zároveň skrz túto optiku tematizuje vizuálne umenie samotné, jeho dejiny alebo príslušné inštitucionálne rámce. Uplatnenie systému korekcií nielenže predostiera oblasť vizuálneho umenia, jeho mechanizmy i históriu ako systém, ktorý môže fungovať akoby vychýlený zo svojej osi, s inými pravidlami, no zároveň autor prostredníctvom neho vyzýva k rafinovanej hre, v ktorej počíta s mierou divákovej orientácie vo výtvarnom umení, ale takisto ho k nej – v prípade jej  absencie – podvratne posúva.

Výstižným príkladom sú série významných diel, autorom spracovávaných do piktogramov, alebo formy, ktoré prezentuje na aktuálnej výstave: interpretácie signifikantných diel známych umelcov, v ktorých však dochádza k vytvoreniu nového, hoci aj paradoxného účelu diela – kategórie, ktorá v prípade autorových realizácií – v súvislosti s výtvarným umením, za úvahu rozhodne stojí. Vo vyznení skôr hravými ako ironickými korekciami diel umenia prostredníctvom manipulácie, a tak i relativizovaním ich významu, však autor dáva do popredia fakt, že je utópiou hľadať hranicu medzi umením a ne-umením, že je skôr nutné uvažovať o ich prepojení a paralelnom fungovaní, ktoré môže byť prospešným pre obe strany. (M.S.P.)

 

Stano Masár (*1971)študoval na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave, absolvoval doktorandské štúdium na VŠVU v Bratislave. Uskutočnil štipendijný pobyt na Thames Valley University v Londýne. Bol finalistom cien pre mladých umelcov (Essl Award, Cena Oskara Čepana). Tvorbu prezentuje na domácich a zahraničných výstavách a veľtrhoch súčasného umenia. Jeho diela sú zastúpené v zbierkach na Slovensku – SNG Bratislava, PGU Žilina, Galéria mesta Bratislavy, Nitrianska galéria, v zahraničí a v súkromných zbierkach. Žije a pracuje v Bratislave.