Aleš Čermák

 

[0] ? AiS&SiA  
(asymmetry is strategy & strategy is asymmetry)

 

vernisáž  piatok 6. júla 2017 o 18:00
trvanie výstavy 7. 7. – 11. 8. 2017
kurátorka  Pavlína Fichta Čierna
architekt výstavy Anton Čierny
design Pavlína Fichta Čierna

 

Dvacáté první století se ukazuje být jedinečným mixem nekompetentnosti a brilantnosti → špičkové technologie a primitivismu → změkčilosti  a brutality. Dvacáté první století je krajinou meče a magie. Svět je najednou nějaký hrubý, neznalý, zároveň brilantně sofistikovaný → inteligentní. To všechno může zároveň existovat vedle sebe. (A.Č.)

Touto úvahou uvádza svoju výstavu v Centre Ciachovňa Arzenal český konceptuálny umelec Aleš Čermák. Priestorová inštalácia pod názvom [0] ↔ AiS&SiA súvisí predovšetkým s nedávnymi taktikami ISIS, ktoré sú podľa autorových slov vo svojej podstate taktikami neprehľadnosti a zneviditeľnenia. Svoj prístup nazýva metódou investigatívnej špekulácie – v tomto konkrétnom prípade predovšetkým špekulácie o súvislostiach s militarizáciou mieru a sofistikovanými formami hyperkamufláže. Čermák využil dáta, zozbierané v období približne jedného roka, od polovice roku 2016 do mája 2017, a zozbieraný materiál usporiadal do mysticko-poetickej obrazovej skladby podporenej významotvorným zvukovým dizajnom.

 

Vo svojej inštalácii popisuje stav sveta, v ktorom nové spôsoby šírenia teroru ohrozujú základné podmienky prežitia, čo podľa autora vytvára všeobecný stav teroru, kedy „smrť je všetkým“ a reguluje každý moment života: „Je v tom zajímavý rozpor. Hyperkamufláž, jakožto nový způsob válčení vytváří kompletní a tudíž i symetrické překrytí mezi dvěma subjekty. V této válce krytí nebo maskování nemůže být nikdy odhaleno ani narušeno, protože vždy bude nahraženo novým. V tomto stavu se vytváří nový typ uspořádání, což je radikální nestabilita, tzv. znovuzrození nového nepřítele.“ Napriek našej mediálnej skúsenosti je pre nás stále veľmi náročné predstaviť si presnú podobu, akú na seba môže táto sila vziať. Hoci ju už vieme identifikovať, situácia dnes vyžaduje vysoký stupeň pozornosti a interpretačnej aktivity.

 

Aleš Čermák vo svojich dielach často dosahuje vrstvený dialóg s divákom na princípe intertextuality a nelineárneho výkladu sveta. V novom projekte, ktorý bol predstavený pred pár týždňami v Londýne a v rozvinutej obrazovo-zvukovej skladbe  je inštalovaný v žilinskom priestore Ciachovne, participujú viaceré výrazné osobnosti. Zvukový dizajn realizoval Matouš Hejl, a hlas, ktorý sa čiastočne objavuje vo zvukovom mixe popri syntetických zvukoch, je hlas Jindřišky Křivánkové. Neoddeliteľnou súčasťou práce je publikácia, ktorú si má možnosť návštevník odniesť so sebou domov. Autor vopred počíta s tým, že senzitívny divák potrebuje na vnímanie súboru myšlienkových konštrukcií svoj vlastný čas. Pozornosť čitateľa autoritatívne vedie pomocou zátvoriek a symbolov, ktoré zdôrazňujú časti textu a majú ho navigovať. Výrazným momentom je asymetrické delenie textu, ktoré zároveň naznačuje posun, nestabilitu, rozpad. (Autorom typografie je Jakub Kovařík, stabilný spolupracovník Aleša Čermáka a autor grafického dizajnu väčšiny produkcie Ausdruck Books.)

 

Aleš Čermák je konceptuálny umelec (1984), absolvent Akademie výtvarných umění v Prahe (Ateliér intermediálnej tvorby II / Škola Jiřího Příhody). Absolvoval študijné stáže v New Yorku na Cooper Union School of Art a na Vysoké škole umeleckoprůmyslové v Prahe, rezidenčné pobyty vo Viedni, Lipsku a nedávno v Londýne. Používa mix hudobného, filmového, divadelného i literárneho spôsobu vyjadrenia. Pracuje najmä s textom a obrazom a zaujíma ho predovšetkým proces uvažovania, ktorým prechádza pri tvorbe, ale ktorým prechádza následne i divák. Svoju tvorbu predstavil vo významných kontextoch domácej (českej) i medzinárodnej scény (Bienále fotografie a vizuálneho umenia v Liége, Czech China Contemporary v Pekingu, MeetFactory Praha, Štúdio Alta alebo Experimentální prostor NoD. a i.) Je zakladateľom nezávislého vydavateľstva Ausdruck Books. Prostredníctvom Ausdruck Books vydal viaceré knihy, z nich známy sa stal napríklad román „Pes nadbíhá kličkujícímu zajíci“ (2012).